Pomimo, że średni wiek człowieka uległ podniesieniu od okresów naszych babuń oraz prababć, to zdrowie pod działaniem metamorfoz zachodzących w…

AZS to wyjątkowy rodzaj uczulenia. Jest ono stanem przewlekłym, trwa przez całe życie. Zmianom może ulegać nasilenie objawów schorzenia. Typowe…